Honda CB150R

Honda
6000.00
฿
Tank capacity: 13.8 L
Engine capacity: 149 cc
Transmission: Manual transmission
Weight: 170 kg

Transmission: Manual transmission

Tank capacity: 13,8 L

Engine capacity: 149 c.c.