Honda CB650F 2017

Honda
20000.00
฿
Tank capacity: 17.3 L
Engine capacity: 649 cc
. Transmission: Manual transmission
Weight: 180 kg

Transmission: Manual transmission

Tank capacity: 17,3 L

Engine capacity: 649 c.c.