Honda CB650F 2013

Honda
16000.00
฿
Tank capacity: 17.3 L
Engine capacity: 649 cc
. Transmission: Manual transmission
Weight: 180 kg

Transmission: Manual transmission

Engine capacity: 649 c.c.

Tank capacity: 17,3 L