Honda CB500F

Honda
15000.00
฿
Tank capacity: 17.1 L
Engine capacity: 471 cc
Transmission: Manual transmission
Weight: 190 kg

Transmission: Manual transmission

Tank capacity: 17,1 L

Engine capacity: 471 c.c.